Case: Citymart – delar världens städers problemlösning

Citymart skulle lika gärna kunna heta City Smart. Tricket är att världens ca 570 000 städer går en framtid till mötes som i mångt och mycket innebär månat likartade utmaningar. Men möjligheterna att dela lösningar på problem har hittills inte varit självklara. Tills nu – Citymart hjälper städer att dela varandras erfarenheter och sätt att lösa problem och utmaningar. Sascha Haselmayer är VD för Citymart. Möt honom här i ett samtal om världens städer.

Ett samtal som SOLSTRALE producerade för Axfoundation.

Anders Bjers