Case: Dr. Muhammad Yunus – Social Innovations are Changing the World

Det är svårt att inte bli berörd av Muhammad Yunus starka närvaro och klokskap. Tidigt såg han kraften i att hjälpa människor med små lån för att de själva skulle kunna skapa sig en bättre framtid. Som grundare av Grameen Bank fick han 2006 Nobels Fredspris. Sedan dess har idén om microlån spridit sig och blivit en självklarhet.

 
Intervjun producerades av mig för Antonia Ax:son Johnsons Stiftelse för Miljö och Utveckling, se mer på Axfoundation.se.

/ Anders Bjers