Case: Jeffrey Sachs – Companies at Heart of New UN Network

Det är företagen som har innovationerna, kunskaperna och möjligheterna att ta fram nödvändiga lösningar och driva konkreta förändringar för en hållbar planet, menar Professor Jeffrey Sachs som leder ett nytt nätverk i FNs regi med fokus på att engagera företag för en hållbar planet.

Professor Jeffrey Sachs drev utvecklingen av FNs Milleniemål och leder idag The Earth Institute på Columbia University i New York, USA.

Intervjun producerades av mig för Antonia Ax:son Johnsons Stiftelse för Miljö och Utveckling, se mer på Axfoundation.se

/Anders Bjers