Case: Solvatten – idén som är vatten värd, möt Petra Wadström

Idéer menar en del är inget värt. Det handlar om att de måste realiseras för att värde ska skapas. Petra Wadström kunde inte släppa idén om att rena vatten enkelt för människor i Afrika som saknar det. Därför blev Solvatten verklighet. Idag gör just en människas idé skillnad för tiotusentals människor – varje dag.

Intervjun producerades av mig för Antonia Ax:son Johnsons Stiftelse för Miljö och Utveckling, se mer på Axfoundation.se.

/ Anders Bjers