Svensk demokratis gränser utmanas av ungas engagemang

Hur påverkas svensk demokrati av unga människors sätt att engagera sig politiskt? Nya gränsdragningar uppstår när politik och demokrati utmanas.

Erik Amnå är professor i statskunskap vid Örebro universitet där han samordnar Youth & Society, som är en mångvetenskaplig forskargrupp som bland annat bedriver den sjuåriga studien om ungas politisk socialisation.

Erik Amnå deltog vid Axfoundations årliga evenemang Människans Natur på temat ”Gränser”.

Intervju av Anders Bjers, producerad av SOLSTRALE på uppdrag av Axfoundation.