Stiftelsen Rights Now kommunicerar globalt

Stiftelsen Rights Now ger stöd åt projekt om står upp för människor och lyfter människor över hela världen. Sedan 2007 har stiftelsen bidragit till flera nyskapande projekt som oftast fokuserar på mänskliga rättigheter. Exempel på projekt som fått stöd är: Barn på flykt från Syrien som har behov av utbildning, sexuellt marginaliserade människor och pappagrupper i Burkina Faso. Det är bara några exempel där Rights Nows stöd gör skillnad. Nyligen fick SOLSTRALE i uppdrag av Rights Now att bidra med strategi, innehåll och att projektleda ny digital kommunikation. Rights Now vänder sig till projekt och organisationer på global nivå men med lokal skillnad. Ofta samarbetar stiftelsen med större organisationer på plats. Se Rights Now .

rn-pc_1