Case: Citymart – delar världens städers problemlösning

Citymart skulle lika gärna kunna heta City Smart. Tricket är att världens ca 570 000 städer går en framtid till mötes som i mångt och mycket innebär månat likartade utmaningar. Men möjligheterna att dela lösningar på problem har hittills inte varit självklara. Tills nu – Citymart hjälper städer att dela varandras erfarenheter och sätt att […]

Läs mer "Case: Citymart – delar världens städers problemlösning"

Case: Janine Benyus – The Inception of Biomimicry

Janine Benyus beskrev 1997 konceptet Biomimicry i sin bok Biomimicry: Innovation Inspired by Nature. Janine gjorde begreppet populärt. Biomimicry  handlar om att härma naturens egen design. Med 3.6 miljarder år av utveckling så har naturen extremt mycket att lära oss om innovation, hållbarhet, balans och design. Intervjun gjordes av mig på uppdrag av Antonia Ax:son Johnssons Stiftelse […]

Läs mer "Case: Janine Benyus – The Inception of Biomimicry"