Case: Holly Dublin – B Team skapar hållbara affärsplaner där ”plan A” misslyckas

Holly Dublin är en person med djup kunskap om hållbarhet och affärsutveckling. Med lång akademisk bakgrund sätter Holly sina kunskaper till pass för det globala näringslivet. Som strategisk chef för New York baserade B-Team är Holly mitt i fokus när världens stora företag letar affärslösningar som håller i längden. B Team initierades av Richard Branson och Pumas förre VD Jochen Zeitz.

Här Holly Dublin i ett samtal producerat av SOLSTRALE för Axfoundation.

 

 

Anders Bjers

 

 

Läs mer "Case: Holly Dublin – B Team skapar hållbara affärsplaner där ”plan A” misslyckas"

Case: Citymart – delar världens städers problemlösning

Citymart skulle lika gärna kunna heta City Smart. Tricket är att världens ca 570 000 städer går en framtid till mötes som i mångt och mycket innebär månat likartade utmaningar. Men möjligheterna att dela lösningar på problem har hittills inte varit självklara. Tills nu – Citymart hjälper städer att dela varandras erfarenheter och sätt att […]

Läs mer "Case: Citymart – delar världens städers problemlösning"

Case: Allan Savory – bekämpar ökenutbredning med moralen som kompass

Vissa samtal stannar kvar längre än andra. Det här är ett sådant med Allan Savory som en gång i tiden var med om att besluta att skjuta 40 000 elefanter för att minska ökenutbredning. Resultatet var det motsatta. Öknen utvecklade sig och Allans insikter om konsekvenserna tog honom på en resa genom livet som pågår fortfarande. Han är besatt av att kunna hejda ökenutbredning och har funnit vägen – Holisitic Management. Möt honom i ett samtal som SOLSTRALE producerade för Axfoundation.

 

Anders Bjers

 

 

Läs mer "Case: Allan Savory – bekämpar ökenutbredning med moralen som kompass"