case: Christina Greko – Antibiotikaresistens – hot, bot och rot

Nyligen i New York Times beskrev artikeln ”Pressure Grows to Create Drugs for Superbugs”, hur fler och fler bakterier blir motståndskraftiga, resistenta, mot antiobiotika. Det läkemedel som är människans främsta och viktigaste verktyg för att bota i flera fall dödliga sjukdomar. I artikeln beskrivs hur läkemedelsindustrin manas på att skapa nya läkemedel i snabbare takt för att klara hoten. Men det finns en annan sida av myntet.

Christina Greko är expert på antibiotikaresistens vid Statens Veterinärmedicinska anstalt. Här berättar hon om hur antibiotika används i djuruppfödning – vilket bidrar till att göra bakterier resistenta. Hör om hennes råd om vilken bot som finns och problemens rot.

Intervjun producerades av SOLSTRALE för Antonia Ax:son Johnsons Stiftelse för Miljö och Utveckling, se mer på Axfoundation.se.

Anders Bjers