Case: Prof. Lars Montelius – Nanoteknologi tänjer utvecklingen

Nanoteknologi har potential att genomsyra vardagen med lösningar som tänjer på begreppet utveckling in i minsta detalj. Lars Montelius är professor vid Lunds Universitet och vi möttes i ett samtal om potentialer och utmaningar för nanoteknologin idag och framåt.

Intervjun producerades av mig för Antonia Ax:son Johnsons Stiftelse för Miljö och Utveckling, se mer på Axfoundation.se.

/ Anders Bjers