Case: Dr. Joseph Call – If Monkeys on Mars…

Dr. Joseph Call är en av världens främsta forskare på primater och han är specialiserad på forskning om chimpanser som är den art som liknar människan mest. Dr. Call är oerhört förbryllad över att människan kan leva så fredligt tillsammans och vad skulle vi gjort om vi fann apor på Mars?

Intervjun producerades av mig för Antonia Ax:son Johnsons Stiftelse för Miljö och Utveckling, se mer på Axfoundation.se.

/Anders Bjers