Case: Hans Rosling – Hållbar kunskap

Hans Rosling är en av Sveriges absolut mest kända talare och hans sätt att presentera statistik lär oss förstå människans utveckling i ett globalt perspektiv. Hans tankar om kunskap och lärande berättade han om en sommardag i Båstad vid evenemanget Människans Natur.

Intervjun producerades av mig för Antonia Ax:son Johnsons Stiftelse för Miljö och Utveckling, se mer på Axfoundation.se.

/ Anders Bjers